Consorci Hospitalari de Vic

Informació i tràmits

Segona opinió

|Text alternatiu|

En determinades circumstàncies d'especial gravetat, podeu demanar una segona opinió a un altre metge o metgessa sobre el diagnòstic o el tractament que us han donat per a la vostra malaltia. Aquesta segona opinió mèdica és l'informe emès per aquest facultatiu amb la finalitat de contrastar el diagnòstic o el tractament inicial.

En quines circumstàncies podeu demanar una segona opinió mèdica

Qui pot demanar una segona opinió

La persona malalta i, en el seu defecte, cònjuge o parella de fet o familiars directes que tinguin representació legal, així com qualsevol persona en qui hagi delegat de manera expressa la persona malalta.

Com tramitar la sol·licitud

Heu de complimentar el model de sol·licitud del Servei Català de la Salut i presentar-lo a la Unitat d'Atenció al Ciutadà del centre on s'hagi diagnosticat la malaltia o s'hagi prescrit la intervenció quirúrgica.

Model de sol·licitud de segona opinió

A la Unitat d'Atenció al Ciutadà (UAC) us facilitaran la llista dels centres que us poden donar una segona opinió mèdica segons la malaltia que tingueu i en podreu triar un. Per a cada especialitat podreu optar, com a mínim, entre dos centres. Sempre que sigui possible es respectarà l'elecció que hàgiu fet. En cap cas es podrà triar un centre diferent dels de la llista que us hagin donat.

La UAC tramitarà la sol·licitud al CatSalut, qui l'estimarà o desestimarà i, en cas favorable, designarà el centre sanitari encarregat de donar-vos la segona opinió sobre el diagnòstic o les alternatives terapèutiques. En cas que el centre sanitari que hagi de donar la segona opinió us demani més proves diagnòstiques, us les faran amb caràcter preferent.

Efectes de l'informe de segona opinió

L'informe de segona opinió pot:

Heu de remetre l’informe de segona opinió a la Unitat d'Atenció al Ciutadà per tal que se n'informi al metge responsable de la vostra atenció.