Consorci Hospitalari de Vic

Informació i tràmits

Transport sanitari no urgent

|Text alternatiu|

El Transport Sanitari No Urgent (TSNU) és el trasllat de persones malaltes o accidentades que, per impossibilitat física o altres causes exclusivament clíniques, no poden utilitzar transport ordinari per desplaçar-se a un centre sanitari per rebre assistència o per desplaçar-se al seu domicili després de rebre l'atenció sanitària.

Qui el prescriu/sol·licita?

És el/la metge/ssa, infermer/a o fisioterapeuta qui prescriu aquest servei. Les empreses de Transport Sanitari No Urgent (TSNU) únicament gestionen les peticions d'aquests professionals.

En el cas dels pacients que venen a través de mútua, aquestes han d'autoritzar expressament l'ús del transport sanitari.

Quins tipus de transport existeixen?

Queden exclosos d'aquest servei els vehicles de Transport Sanitari Urgent (Emergències Mèdiques - SEM).

Els pacients poden anar acompanyats dins el vehicle de TSNU?

És el/la metge/ssa, infermer/a o fisioterapeuta qui prescriu si és necessari que un pacient vagi o no acompanyat.

Els pacients menors de 16 anys SEMPRE han d'anar acompanyats.

Quin és el temps de realització d'aquest servei?

La resposta d'aquests serveis no és immediata i requereix d'un temps d'espera estipulat en un màxim de 2 hores, a comptar des de la seva sol·licitud.

Més informació