Consorci Hospitalari de Vic

Petició genèrica

A través d’aquest canal telemàtic, qualsevol persona física o jurídica podeu presentar una sol·licitud, escrit o comunicació quan no existeixi un formulari electrònic específic.

Dins el camp 'Motiu de la sol·licitud', indiqueu que la petició va dirigida al Consorci Hospitalari de Vic i, dins el camp ‘Ens destinatari’, seleccioneu Departament de Salut.

Accés al formulari per realitzar una petició genèrica

L'article 14 de la Llei 39/2015, estableix que els següents subjectes tenen l’obligació de relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics: