Enquesta Health Literacy

La Xarxa d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut (HPH-Catalunya) està formada per 22 organitzacions sanitàries catalanes. Constituïda fa 10 anys com una una associació científica sense ànim de lucre, té com a finalitat difondre i impulsar el treball en Promoció de la Salut entre els centres sanitaris.

Dins de la Xarxa, el grup de treball d'Alfabetització de la Salut s'encarrega de facilitar la comprensió de la informació i la navegabilitat o millora dels circuits i navegació en els centres de salut. 

Amb l'interès de conèixer la situació dels diferents integrants de la Xarxa pel que fa als aspectes de d'Alfabetització en salut (Health literacy), compartir experiències i futures línies de treball,  us agrairíem responguéssiu  la següent enquesta abans del dia 23 de novembre.

(Temps aproximat de resposta: 10 minuts)

* Els camps són obligatoris

1.- El centre té incorporats objectius respecte a com desenvolupar o implantar aspectes d’alfabetització en salut (health literacy)? *

2.- El centre té incorporades línies de treball respecte a com desenvolupar o implantar aspectes d’alfabetització en salut (health literacy)? *

3.- El centre té incorporats objectius respecte a com desenvolupar o implantar aspectes de navegació (senyalètica)? *

4.- El centre té incorporades línies de treball respecte a com desenvolupar o implantar aspectes de navegació (senyalètica)? *

5.- Disposeu d’un procediment / documentació intern establert en relació amb com desenvolupar / implantar els aspectes d’alfabetització en salut (health literacy) i la navegabilitat?*

6a.- Hi ha un responsable identificat del tema d'alfabetització en salut?*

6b.- Hi ha un responsable identificat del tema de navegació?*

7.- El centre disposa d’un document de Bones pràctiques en comunicació oral, escrita i telemàtica?*

8.- S’avalua la llegibilitat dels fulls informatius amb criteris de lectura comprensible i fàcil mitjançant anàlisi interna?*

9.- S’avalua la llegibilitat dels fulls informatius per part dels pacients?*

10.- S’ analitza la navegabilitat de l’edifici i accessos?*

11.- Hi ha algun responsable de mantenir i actualitzar els elements de senyalització?*

12.- En el disseny de la pàgina Web, s’ha tingut en compte la usabilitat (facilitat per moure’s i trobar els continguts)?*

13.- La pàgina Web, està adaptada a persones amb deficiències visuals?*

14.- S’ analitzen les expectatives/experiència dels pacients quan a la comunicació personal/pacient?*

15.- El centre fa formació per a la millora de les competències en comunicació entre els professionals i els pacients?*