Consorci Hospitalari de Vic

Mesures especials per la COVID-19

|Text alternatiu|

A causa de la pandèmia, hem adoptat un seguit de mesures per evitar contagis i garantir la màxima seguretat als nostres centres

Mentre sigueu al centre

Eviteu venir a l’Hospital si...

Visites i acompanyants

Els pacients heu d'entrar sols al centre. Només poden estar acompanyats d'una sola persona els menors d'edat, les persones amb dependència i les parteres.

No estan permeses les visites excepte en situacions molt concretes en què l'equip assistencial ho consideri necessari (pacients crítics, situacions de final de vida...).

Normativa específica dels diferents dispositius assistencials