Consorci Hospitalari de Vic

Vull visitar un pacient

|Text alternatiu|

En època COVID-19, la normativa de visites pot anar canviant segons l’evolució epidemiològica i les mesures decretades pel Departament de Salut. En el moment de l’ingrés, se us informarà del règim de visites vigent en cada moment. Les restriccions d’accés tenen l'objectiu de minimitzar el risc de contagi provinent de l’exterior i es duen a terme per extremar la protecció entre els pacients i els professionals

Normativa de visites per a familiars i acompanyants de pacients ingressats

Les visites als pacients hospitalitzats han quedat restringides temporalment i s'ha limitat l'accés d'acompanyants per evitar que es puguin produir contagis provinents de l'exterior.

Cada pacient podrà tenir un sol acompanyant.

Consulteu la normativa específica dels dispositius assistencials: