Consum d'aigua

L'aigua que consumim per desenvolupar, entre d'altres, les tasques de neteja, el funcionament d'equips i instrumental, les tasques de cuina i el funcionament dels sistemes de refrigeració, prové de la xarxa pública de subministrament.

Durant el 2019 hi ha hagut una disminució important en el consum global de l'aigua, principalment a l'HUV amb una reducció de quasi un 5%. A la Clínica de Vic s'ha mantingut estable (-0,4%), mentre que a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu hi ha hagut un error de lectura cap a final d'any i, per tant, les dades poden no ser reals.

AIGUA 2017 2018 2019 Mitjana 3a
Consum d’aigua (m3)
Total 44.424 45.282 41.760 43.822
HUV+OSM 29.441 30.310 28.896 29.549
CdV 2.816 2.628 2.617 2.687
HSJM 12.167 12.344 10.247 11.586
Consum d’aigua per superfície (m3/m2)
Total 0,80 0,81 0,75 0,79
HUV+OSM 0,90 0,92 0,88 0,90
CdV 0,28 0,27 0,26 0,27
HSJM 0,94 0,95 0,79 0,90
Consum d’aigua per estada d'hospitalització (m3/estada)
Total 0,33 0,34 0,31 0,33
HUV+OSM i CdV 0,53 0,49 0,47 0,50
HSJM 0,17 0,17 0,14 0,16
Consum d’aigua per treballador (m3/treb.)
Total 34,82 36,49 32,78 34,69
HUV+OSM 29,57 30,11 27,60*      
CdV     34,43      
HSJM 65,77 83,97 67,86 72,53
(*) Les dades d'enguany de consum per treballador s'han segregat per primera vegada entre HUV-OSM i CdV i, per tant, no són comparables amb les anteriors que eren agregades de Centre Vic.
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).