Aprofitament de l'energia solar

Amb la voluntat de reduir la dependència de les fonts d'energia convencionals associades a l'emissió de CO2, disposem de dues instal·lacions d'aprofitament d'energia solar tèrmica. Aquestes ens permeten cobrir part de les necessitats d'aigua calenta sanitària, tot fent ús d'energia procedent de fonts netes i respectuoses amb l'entorn.

L’aturada de la instal·lació fotovoltaica de l’Hospital Universitari de Vic, que ha quedat obsoleta, fa que avui l’energia generada per aquest mitjà quedi reduïda al sistema de captació de l’Hospital Sant Jaume de Manlleu i que suposi únicament un 0,5% del consum total del CHV.

SOLAR 2017 2018 2019 Mitjana 3a
Energia generada per sistemes alternatius sobre el total
Percentatge 1,77% 0,51% 0,50% 0,93%
Energia generada per sistemes alternatius (MWh)
Total 211,65 63,56 64,72 113,6
HUV+OSM 140,32 0 0 46,77
HSJM 72,20 64,39 64,72 66,83
Energia generada per sistemes alternatius per treballador (MWh/treb.)
Total 0,15 0,05 0,05 0,08
HUV+OSM 0,13 0,00 0,00 = 0,04
HSJM 0,27 0,43 0,43 = 0,38
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).