Consum de gas natural

El consum de gas natural -associat al funcionament de la calefacció, la generació d'aigua calenta sanitària i la cuina- representa el 50,8% del total d'energia que utilitzem.

El 2019, el consum d’aquest recurs ha crescut un 8,6%, degut principalment al canvi en el sistema d'escalfament de l'aigua calenta sanitària de l’HUV. Aquesta modificació, que es va corregir a finals d’any amb la substitució per una caldera més petita, ha comportat un increment del 14% del consum de gas natural en aquest centre. Pel que fa a la resta, a CdV ha disminuït un 4,1% i a l'HSJM ha variat tot just un 2,9%.

GAS NATURAL 2017 2018 2019 Mitjana 3a
Consum de gas natural (MWh)
Total 5.685 6.128 6.655 6.156
HUV+OSM 3.680 3.891 4.437 4.003
CdV 1.082 1.193 1.144 1.140
HSJM 923 1.044 1.074 1.014
Consum de gas natural per superfície (MWh/m2)
Total 0,090 0,110 0,119 0,106
HUV+OSM 0,090 0,118 0,135 0,114
CdV 0,140 0,121 0,116 0,125
HSJM 0,070 0,081 0,083 0,078
Consum de gas natural per treballador (MWh/treballador)
Total 4,46 4,94 5,22 4,87
HUV+OSM 4,36 4,65 4,24*      
CdV     15,05      
HSJM 4,96 7,10 7,11 6,61
(*) Les dades d'enguany de consum per treballador s'han segregat per primera vegada entre HUV-OSM i CdV i, per tant, no són comparables amb les anteriors que eren agregades de Centre Vic.
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).