Consum de gasoil i gasolina

El gasoil i la gasolina representen només el 0,52% del consum total d'energia a les nostres instal·lacions. El gasoil s'utilitza per alimentar els grups electrògens i la caldera de suport de l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental. Són equips que només funcionen en situacions d'emergència o durant tasques de manteniment preventiu, per això les dades poden variar substancialment d'un any a l'altre. També s'utilitza gasoil i gasolina per als vehicles corporatius: dues furgonetes (una intracentre a Vic i una altra més gran compartida entre els centres de Vic i de Manlleu) i un turisme d'atenció domiciliària.

GASOIL I GASOLINA 2017 2018 2019 Mitjana 3a
Consum de combustible (MWh)*
Total 57,85 65,53 63,77 60,71
Gasoil dels vehicles 52,70 57,06 59,09 54,58
Gasolina dels vehicles 5,15 0,00 0,00 3,31
Gasoil del grup electrogen 0 8,47 4,68 2,82
Consum de gasoil per treballador (MWh/treballador)
Total 0,041 0,045 0,050 0,050 =
(*) Els factors de conversió utilitzats per calcular el gasoil provenen de la Guia 2019 de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic: 900 kg/m3 i 11,78 kWh/kg.
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).