En xifres

SUPERFÍCIE (m2)* 2017 2018 2019
Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental 32.891,00 32.949,23 32.949,23
Clínica de Vic 9.892,72 9.892,72 9.892,72
Hospital Sant Jaume de Manlleu 12.939,90 12.939,90 12.939,90
Total 55.724,02 55.781,85 55.781,85
(*) Superfície construïda. Les parcel·les que ocupen els centres del CHV no han variat de manera significativa els darrers anys, per això l'impacte sobre la biodiversitat, mesurat com a indicador bàsic relatiu a l’ocupació del sòl d'acord amb l'EMAS III, no es considera un aspecte significatiu.
PLANTILLA* 2017 2018 2019
Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental 1.091 1.241 1.047
Clínica de Vic     76
Hospital Sant Jaume de Manlleu 185 147 151
Total 1.276 1.276 1.274
(*) Persones físiques a 31 de desembre. Enguany s'ha estimat el nombre de persones que treballen en els centres de Vic separadament, si bé cal tenir en compte que en molts casos els professionals que treballen a l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental també ho fan a la Clínica de Vic, i a l'inrevés.
LLITS EN FUNCIONAMENT 2017 2018 2019
Centre Vic 190 203 202
Centre Manlleu* 200 200 200
Total 390 403 402
(*) Mitjana de llits en funcionament HSJM + 132 places de residència.
SESSIONS DE QUIMIOTERÀPIA 2017 2018 2019
Centre Vic 3.854 3.894 4.023
ESTADES A HOSPITALITZACIÓ* 2017 2018 2019
Centre Vic 61.389 66.744 67.304
Centre Manlleu 71.305 72.873 72.683
Total d’estades 132.694 139.617 139.987
(*) Nombre total d'estades per part dels pacients.
CONTACTES* 2017 2018 2019
Centre Vic 137.804 149.656 143.619
Centre Manlleu ND ND ND
Total 137.804 149.656 143.619
(*) Activitat assistencial amb generació de residus: estades a hospitalització i hospital de dia, proves diagnòstiques, urgències...
PENSIONS* 2017 2018 2019
Centre Vic 79.962 69.776 69.578
Centre Manlleu 74.105 74.534 73.133
Total 154.067 144.310 142.711
(*) El nombre de pensions es calcula mitjançant la suma d'un esmorzar (16%), d'un dinar (42%) o d'un sopar (42%).