Identificar els aspectes ambientals més significatius

En el marc del Sistema de Gestió que tenim implantat, és requisit indispensable conèixer els aspectes ambientals associats al desenvolupament de la nostra activitat. Així, anualment identifiquem i avaluem els aspectes ambientals de totes les activitats principals i auxiliars. I ho fem contemplant tant els aspectes ‘directes’ associats a la pròpia organització, com els ‘indirectes’ que resulten de la interacció amb tercers en els quals tenim cert grau d'influència, i considerant condicions de funcionament normals i d'emergència.

Aspectes directes

Aspectes ambientals significatius Impacte ambiental Procés associat Cicle de vida Accions
HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC I OSONA SALUT MENTAL
Consum de gas natural Consum de recursos naturals no renovables Calefacció i aigua calenta sanitària Es pot incidir en certa mesura Seguiment del consum i conscienciació per a la minimització i mesures de construcció sostenible
Consum de paper Consum de recursos Activitat administrativa Es pot incidir en certa mesura Definir accions de minimització sobretot encaminades a la digitalització
Consum de productes químics Possible contaminació de les aigües i/o del sòl Laboratori, farmàcia, nefrologia, servei de neteja Es pot incidir sobretot en la gestió per tal de minimitzar el possible impacte Monitorització i control
Generació de residus: envasos Possible contaminació del sòl Activitat assistencial i administrativa Es pot incidir en la minimització en origen i en una bona segregació Seguiment de la generació i minimització amb el focus en el plàstic d’un sol ús
Generació de residus: piles i bateries Possible contaminació del sòl i millora de la gestió ambiental del territori Sovint es generen a les cases de treballadors i pacients Es pot incidir minimitzant la generació en origen Correcta gestió
Generació de residus grup IV: químics (sol·lucions aquoses amb metalls pesants o no clorats -B5-) Possible contaminació del sòl i de les aigües subterrànies Es generen principalment a anatomia patològica Seguiment de la generació i avaluar ratios de generació
Generació de residus grup IV: fàrmacs i restes de medicaments i medicaments caducats Es generen principalment a Farmàcia i arrel de la gestió de fàrmacs que es fa a plantes Seguiment de la generació i avaluar el % de caducitats obligades respecte el % de caducitats de mala gestió
CLÍNICA DE VIC
Consum d’energia elèctrica Consum de recursos naturals no renovables Aire condicionat i electrodomèstics Es pot incidir minimitzant el consum en origen Seguiment del consum per a la seva minimització
Consum de productes químics Possible contaminació de les aigües i/o del sòl Laboratori, farmàcia, nefrologia, servei de neteja Es pot incidir sobretot en la gestió per tal de minimitzar el possible impacte Monitorització i control
Consum de paper Consum de recursos Activitat administrativa Es pot incidir en certa mesura Definir accions de minimització sobretot encaminades a la digitalització
Generació de residus: envasos Possible contaminació del sòl Activitat assistencial i administrativa Es pot incidir en la minimització en origen i en una bona segregació Seguiment de la generació i minimització amb el focus en el plàstic d’un sol ús
Generació de residus: tòners i cartutxos d'impressió Possible contaminació del sòl Activitat administrativa Es pot incidir en la minimització en origen Seguiment de la generació i mesures de minimització
HOSPITAL SANT JAUME DE MANLLEU
Consum de gas natural Consum de recursos naturals no renovables Calefacció i aigua calenta sanitària Es pot incidir en certa mesura Seguiment del consum i conscienciació per a la minimització i mesures de construcció sostenible
Consum de productes químics Possible contaminació de les aigües i/o del sòl Laboratori, farmàcia, nefrologia, servei de neteja Es pot incidir sobretot en la gestió per tal de minimitzar el possible impacte Monitorització i control
Generació de residus: envasos Possible contaminació del sòl Activitat assistencial i administrativa Es pot incidir en la minimització en origen i en una bona segregació Seguiment de la generació i minimització amb el focus en el plàstic d’un sol ús
Generació de residus: paper i cartró Activitat administrativa (paper i cartró) i assistencial (cartró) Seguiment de la generació i minimització
Generació de residus: vidre de cuina    

A l'Hospital Universitari de Vic - Osona Salut Mental, la Clínica de Vic i l’Hospital Sant Jaume de Manlleu no s'han identificat aspectes ambientals significatius de tipus indirecte ni vinculats a emergències potencials.

Com analitzem l'impacte ambiental?

Els aspectes que hem identificat i valorat es classifiquen en les següents tipologies:

  • Consum de recursos naturals i materials
  • Generació d'aigües residuals i residus
  • Emissions a l'atmosfera
  • Altres (contaminació lumínica...)

Els criteris de valoració dels aspectes ambientals directes i indirectes en condicions normals són la naturalesa i la magnitud / freqüència, que ens permeten determinar la significança de l'aspecte considerat, i la perspectiva del seu cicle de vida, que ens ajuda a determinar on podem focalitzar l'actuació per aconseguir una millora. En el cas de les condicions d'emergència, els criteris utilitzats són la probabilitat i la severitat.