Consum d'aigua

L'aigua que consumim per desenvolupar, entre d'altres, les tasques de neteja, el funcionament d'equips i instrumental, les tasques de cuina i el funcionament dels sistemes de refrigeració, prové de la xarxa pública de subministrament. Durant el 2021, s’ha mantingut amb un lleuger increment del 0,5%. 

Si ens fixem en les dades per centres, veiem que a l’HUV ha augmentat un 1%, mentre que a la CdV s’ha reduït un 3,3% i a l’HSJM un 1,1%. Per tant, tenint en compte que l’activitat s’ha incrementat, el consum d’aigua global s’ha mantingut. 

AIGUA 2019 2020 2021 Mitjana 3a
Consum d’aigua (m3)
Total 41.760 41.147 41.984 41.630
HUV+OSM 28.896 28.429 29.181 28.835
CdV 2.617 1.973 2.530 2.373
HSJM 10.247 10.745 10.134 10.375
Consum d’aigua per superfície (m3/m2)
Total 0,75 0,74 0,74 0,74 =
HUV+OSM 0,88 0,86 0,86 0,82
CdV 0,26 0,20 0,20 0,26
HSJM 0,79 0,83 0,83 0,86
Consum d’aigua per estada d'hospitalització (m3/estada)
Total 0,31 0,33 0,32 0,31
HUV+OSM i CdV 0,47 0,51 0,49 0,49 =
HSJM 0,14 0,16 0,15 0,16
Consum d’aigua per treballador (m3/treb.)
Total 32,78 33,16 33,83 33,26
HUV+OSM 27,60 25,59 24,77 25,99
CdV 34,43 24,36 24,19 30,99
HSJM 67,86 72,11 62,56 67,51
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).