En xifres

SUPERFÍCIE (m2)* 2018-2021
Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental 32.949,23
Clínica de Vic 9.892,72
Hospital Sant Jaume de Manlleu 12.939,90
Total 55.781,85
(*) Superfície construïda. Les parcel·les que ocupen els centres del CHV no han variat de manera significativa els darrers anys, per això l'impacte sobre la biodiversitat, mesurat com a indicador bàsic relatiu a l’ocupació del sòl d'acord amb l'EMAS III, no es considera un aspecte significatiu.
PLANTILLA* 2019 2020 2021
Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental 1.047 1.111 1.178
Clínica de Vic 76 81 74
Hospital Sant Jaume de Manlleu 151 149 162
Total 1.274 1.341 1.414
(*) Persones físiques a 31 de desembre. El nombre de persones de cadascun dels centres de Vic és estimat, doncs en molts casos els professionals que treballen a l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental també ho fan a la Clínica de Vic, i a l'inrevés.
LLITS EN FUNCIONAMENT 2019 2020 2021
Centre Vic (HUV-OSM) 202 187 195
Clínica de Vic 0 0 0
Centre Manlleu* 200 189 189
Total 402 376 384
(*) Mitjana de llits en funcionament HSJM + 132 places de residència.
ESTADES A HOSPITALITZACIÓ* 2019 2020 2021
Centre Vic (HUV-OSM) 67.304 59.265 64.508
Clínica de Vic 0 0 0
Centre Manlleu 72.683 66.232 66.876
Total d’estades 139.987 125.497 131.384
(*) Nombre total d'estades per part dels pacients.
PENSIONS* 2019 2020 2021
Centre Vic 69.578 58.991 79.151
Centre Manlleu 73.133 65.993 40.388
Total 142.711 124.984 119.539
(*) El nombre de pensions es calcula mitjançant la suma d'un esmorzar (16%), d'un dinar (42%) o d'un sopar (42%).
SESSIONS DE QUIMIOTERÀPIA 2019 2020 2021
Centre Vic 4.023 3.466 3.583
DETERMINACIONS DE LABORATORI 2019 2020 2021
Centre Vic 2.020.831 1.823.262 2.263.533
SOL·LICITUDS D’ANATOMIA PATOLÒGICA 2019 2020 2021
Centre Vic 23.748 17.617 22.035