Aprofitament de l'energia solar

Amb la voluntat de reduir la dependència de les fonts d'energia convencionals associades a l'emissió de CO2, disposem de dues instal·lacions d'aprofitament d'energia solar tèrmica. Aquestes ens permeten cobrir part de les necessitats d'aigua calenta sanitària, tot fent ús d'energia procedent de fonts netes i respectuoses amb l'entorn.

L'aturada de la instal·lació fotovoltaica de l'Hospital Universitari de Vic, que ha quedat obsoleta, fa que avui l'energia generada per aquest mitjà quedi reduïda al sistema de captació de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu. 

El Consorci Hospitalari de Vic continua apostant per les energies renovables. En aquest sentit, es preveu es preveu instal·lar plaques solars fotovoltàiques a l’HUV i a l’HSJM durant el 2022.

SOLAR 2019 2020 2021 Mitjana 3a
Energia generada per sistemes alternatius sobre el total
Percentatge 0,50% 0,35% 0,40% 0,42%
Energia generada per sistemes alternatius (MWh)
Total 64,72 44,28 57,06 55,35
HUV+OSM ND ND - - - -
HSJM 64,72 44,28 57,06 55,35
Energia generada per sistemes alternatius per treballador (MWh/treb.)
Total 0,05 0,03 0,04 0,04
HUV+OSM ND ND - - - -
HSJM 0,43 0,30 0,35 0,36
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).