Consum de gasoil i gasolina

El gasoil i la gasolina representen només l’1% del consum total d'energia a les nostres instal·lacions. El gasoil s'utilitza per alimentar els grups electrògens i la caldera de suport de l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental. Són equips que només funcionen en situacions d'emergència o durant tasques de manteniment preventiu, per això les dades poden variar substancialment d'un any a l'altre. També s'utilitza gasoil i gasolina per als vehicles corporatius: dues furgonetes (una intracentre a Vic i una altra més gran compartida entre els centres de Vic i de Manlleu) i un turisme d'atenció domiciliària. Durant el 2021, s’ha incrementat el consum de gasolil i gasolina un 27%. Aquest increment es deu sobretot a l’augment del gasoil utilitzat per la instal·lació d’un nou grup electrogen ubicat a l’HUV. En canvi, el consum de combustible associat als vehicles propis ha disminuït més d’un 20%.

GASOIL I GASOLINA 2019 2020 2021 Mitjana 3a
Consum de combustible (MWh)*
Total 65,77 63,47 80,99 69,41
Gasoil dels vehicles 59,09 62,67 46,30 56,02
Gasolina dels vehicles 0,00 0,00 21,38 7,13
Gasoil del grup electrogen 4,68 0,80 13,31 6,26
Consum de gasoil per treballador (MWh/treballador)
Total 0,050 0,047 0,042 0,046
(*) Els factors de conversió utilitzats per calcular el gasoil provenen de la Guia 2019 de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic: 900 kg/m3 i 11,78 kWh/kg.
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).