Comunicació i sensibilització ambiental

Tenim clar que per aconseguir una reducció real de l'impacte ambiental de la nostra activitat, a part d'una correcta gestió és imprescindible la comunicació i sensibilització de totes les parts interessades: sobretot el personal, però també els usuaris i pacients. Per això, disposem d’un Pla de Comunicació Ambiental que, integrat en el Pla de Comunicació del CHV, preveu diverses actuacions tant a nivell intern com extern per sensibilitzar professionals i pacients en els diferents aspectes ambientals.

En aquesta línia, durant el 2021 hem realitzat diverses campanyes i publicacions a través dels nostres canals corporatius:

 • 1/03/2021: Engeguem en proves l'accés en línia al Pla de Formació
 • 11/03/2021: Rentem els uniformes amb un tractament contra virus i microbis sostenible
 • 22/03/2021: Sabies que al CHV reaprofitem cada any més de 6.500 m3 d'aigua?
 • 07/06/2021: Al CHV treballem per minimitzar la nostra petjada ecològica
 • 09/06/2021: Cori Calero: "Sí, es pot reutilitzar el material sanitari si s'utilitza i tracta correctament"
 • 09/06/2021: El CHV escollida l'organització que millor divulga la seva gestió ambiental
 • 13/09/2021: Reforcem la vigilància als aparcaments de l'Hospital Universitari de Vic
 • 29/07/2021: Millores al pàrquing de professionals per a l'estacionament de motos i bicicletes
 • 20/09/2021: Com et mous per venir a la feina?
 • 29/09/2021: Accés amb la targeta identificativa a l'aparcament de bicicletes dels professionals
 • 1/10/2021:  Com et mous per venir a la feina?
 • 08/11/2021: Coneix els resultat i les iniciatives mediambientals del CHV

D'altra banda, s'ha continuat cercant l'intercanvi de coneixements amb altres organitzacions que també treballen per a la millora de la gestió ambiental, per exemple a través del Club EMAS o participant en grups de treball específics del sector sanitari del mateix Club EMAS, de la Unió Catalana d'Hospitals, del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), del Global Green and Healthy Hospitals (GGHH) d'àmbit internacional. En l'àmbit europeu, participem en diferents grups de treball específics (per a la reducció del plàstic, per la compra sostenible de teixits...). 

A nivell de proveïdors, continuem prioritzant la compra de productes i serveis que siguin respectuosos amb l'entorn d'acord amb la nostra sistemàtica de compra verda: adquirim tòners ecològics, paper reciclat certificat amb l'ecoetiqueta Àngel Blau... A més, procurem sensibilitzar les empreses perquè millorin la seva gestió ambiental de manera que, al seu torn, això millori els impactes indirectes de l'activitat del CHV, i tenim pendent la incorporació de criteris ambientals en les contractacions. També hem ambientalitzat el 100% dels concursos licitats.