Crèdits

Aquesta declaració ha estat elaborada pel Servei de Prevenció i Medi Ambient mancomunat del Consorci Hospitalari de Vic, amb la participació de les següents empreses o recursos externs:

Compilació de continguts i anàlisi de dades

Anna Fuster Muñoz
Tècnica de Medi Ambient.
Serveis Auxiliars a la Sanitat (SAS, AIE).

Coordinació editorial i publicació web

Op-team Màrqueting i Comunicació
C/ Lepant, 255, Barcelona.
Tel. 93 243 08 35 – info@op-team.com
www.op-team.com

Pictogrames

Flaticon
Icones dissenyades per Icon Pond de www.flaticon.com, sota la llicència d’ús gratuït amb atribució CC 3.0 BY.
Icones dissenyades per Freepik de www.flaticon.com sota la llicència d'ús gratuït amb atribució CC 3.0 BY.