Consum d'electricitat

El 2021, l'electricitat ha representat el 48 % del consum global d'energia. De forma habitual, el seu consum està associat al funcionament de l'enllumenat, els aparells d'informàtica i ofimàtica, els equips mèdics i els aparells de refrigeració. Enguany, també ha anat associat als aparells de climatització que, seguint els requeriments establerts durant la pandèmia, han hagut de renovar l’aire al 100% de forma continuada. 

Aquest requisit, juntament amb un increment global de l'activitat durant el 2021, ha suposat augment important del consum elèctric (8,4% respecte al 2019). Per centres, l'increment més rellevant ha estat a l'HUV (9,9%), seguit de l'HSJM (7,6%) i la CdV (3,2%).

ELECTRICITAT 2019 2020 2021 Mitjana 3a
Consum d’electricitat (MWh)
Total 6.366 6.269 6.904 6.513
HUV+OSM 4.075 4.150 4.480 4.234
CdV 937 856 967 920
HSJM 1.354 1.263 1.456 1.358
Consum d’electricitat per superfície (MWh/m2)
Total 0,114 0,122 0,122 0,116
HUV+OSM 0,096 0,125 0,136 0,119
CdV 0,117 0,087 0,098 0,100
HSJM 0,106 0,098 0,113 0,105
Consum d'electricitat per treballador (MWh/treballador)
Total 5,13 4,64 4,88 4,89
HUV+OSM 3,89 3,70 3,80 3,81
CdV 12,33 10,57 13,07 12,99
HSJM 8,97 8,48 8,99 8,81
(*) Les dades d'enguany de consum per treballador s'han segregat, com l’any passat, entre HUV-OSM i CdV i, per tant, no són comparables amb les d’anys anteriors, que eren agregades de Centre Vic.
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).