Consum de materials

La majoria de productes que consumim són inherents a l'activitat assistencial. El consum més important correspon a fàrmacs (2/3 parts), mentre que la resta és principalment material sanitari, en especial implants i material de laboratori, a més de material fungible genèric com xeringues, guants, bates, paper, etc. El seu major o menor ús depèn de la pròpia activitat, però procurem optimitzar-ne el consum mitjançant la conscienciació del personal, tot recomanant bones pràctiques ambientals.

La transició cap a l’economia circular

En el sector hospitalari es fa servir molt material d'un sol ús i això suposa un impacte important sobre el medi: la seva fabricació requereix molts recursos (aigua, matèria primera, energia...) però té un temps d'utilització molt curt, passant a ser residu de seguida. El cas paradigmàtic durant la pandèmia han estat els EPI com guants, mascaretes i bates de protecció. Els consums d’aquests productes durant el 2020 van ser desorbitats i, en alguns casos, encara s’han mantingut elevats aquest 2021. Això ha evidenciat la necessitat d'iniciar una transició cap a l'ús de material reutilitzable, apostant clarament per l'economia circular i per productes més sostenibles, de manera que puguem reduir el consum de plàstic.

  2019     2020 2021 2021 vs 2019
Guants (nitril + vinil) (ud) 4.700.000 6.100.000 6.000.000 +28%
Bates* (ud)        
                        Un sol ús 166.000 149.000 71.000 -57%
   Usos bates reutilitzables 0 94.000 287.000 +205%**
                       Total usos  166.000 243.000 358.000 +116%
               % reutilitzables 0% 39% 80% 80%
Mascaretes (ud)         
            Quirúrgiques / IIR 167.000 629.000 620.000 +271%
                               FFP2 6.000 71.000 142.000 +2.200%
                               FFP3 1.000 13.000 34.000 +3.300%