Consorci Hospitalari de Vic

Ingrés a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu

En les primeres hores de la vostra estada se us explicarà el funcionament detallat del centre.

Recomanacions per al malalt

Recomanacions per als familiars

Ingressos a llarga estada i/o hospital de dia

La regulació administrativa dels ingressos a llarga estada hospitalària i d'hospital de dia preveu un finançament mixt entre el Servei Català de la Salut i el Departament de Benestar i Família. El CatSalut fa una aportació fixa per estada per cobrir les necessitats sanitàries i Benestar finança, mitjançant un sistema de copagament amb l'usuari, el cost social de les estades. Els usuaris han de col·laborar amb el cost social de les estades en els següents casos:

Més informació sobre l'ingrés a llarga estada i hospital de dia

Informació d'utilitat si s'ingressa a la Unitat de Convalescència

Informació d'utilitat si s'ingressa a la Unitat de Psicogeriatria