Activitat no pública

"Clínica de Vic" és la marca del CHV que integra tota l'activitat privada. Un ampli ventall de professionals que ofereixen una atenció personalitzada i àgil, amb la màxima qualitat i confort, com a centre punter en atenció privada a particulars i mutualistes a la comarca d'Osona.

A banda de l'àrea d'hospitalització i quirúrgica, l'edifici de Clínica de Vic disposa d'un servei d'urgències mutual i privat 24 hores i consultes externes privades de pràcticament totes les especialitats, gestionades per Consultori Bayés.

ACTIVITAT NO PÚBLICA 2014 2015
HOSPITALITZACIÓ
Altes 1.841 1.997
Parts 209 223
Estada mitjana (dies) 4,02 4,36
 
CIRURGIA
Intervencions programades: 1.513 1.519
    Cirurgia convencional 767 782
    Cirurgia Major Ambulatòria 746 737
Intervencions urgents 176 198
Cirurgia menor ambulatòria 457 524
 
URGÈNCIES
Urgències totals 5.699 5.844
 
CONSULTA EXTERNA
Primeres visites 1.809 1.959
Successives 2.959 2.640
Índex de reiteració 1,64 1,35