Gestió ambiental

El Consorci té implantat un Sistema de gestió integrat de Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient (PRL i MA), certificat segons les normes OHSAS 18.001, ISO 14.001 i el reglament EMAS, i anualment edita una Declaració Ambiental on presenta els resultats detallats sobre el seu comportament ambiental.

El Pla d'Actuació en PRL i MA determina un conjunt d'objectius per avançar en la millora ambiental contínua. En aquest marc, l'any 2015 s'han impulsat 45 noves iniciatives, de les quals s'han assolit el 80%. En aquest apartat us presentem la informació i les dades sobre els aspectes més rellevants a nivell de consum d'energia i recursos, emissions i residus.

Podeu trobar més informació i consultar les dades segregades per centres a la:

Declaració Ambiental