Visites i tractaments

CONSULTES EXTERNES 2014 2015
VISITES
Visites totals 148.779 153.863
Primeres visites 56.791 56.547
Índex de reiteració 1,62 1,72
TRACTAMENTS 2014 2015
HOSPITAL DE DIA (sessions)
HdD Onco-Hematologia 1.129 1.217
HdD Mèdic 594 1.422
Unitat de Tractaments Específics 5.152 5.903
Clínica del dolor 1.919 2.052
TRACTAMENT SUBSTITUTIU RENAL
Sessions d'hemodiàlisi 13.437 14.511
Pacients atesos 132 161
REHABILITACIÓ
Sessions totals 102.095 100.652
Hospitalització d'aguts 3.702 4.133
Hospitalització sociosanitari 7.998 8.997
Residència i Hospital de dia 3.775 4.482
Sessions ambulatòries 76.183 72.945
Sessions a domicili 10.437 10.095