Cirurgia i internament

L'atenció pública especialitzada, contractada amb el CatSalut, s'ofereix sempre en el centre més idoni d'acord amb la complexitat de la malaltia del pacient i del tipus de tractament a desenvolupar. L'activitat més complexa, que requereix un nivell més alt de tecnologia o que comporta ingrés, es duu a terme a l'Hospital Universitari de Vic, mentre que l'activitat ambulatòria té lloc sobretot a la Clínica de Vic (cirurgia sense ingrés, intervencionisme, consultes) i a Osona Salut Mental.

HOSPITALITZACIÓ D'AGUTS 2014 2015
Hospitalització a planta 9.751 10.740
Pes mitjà 1,5738 1,626
Estada mitjana (dies) 5,20 4,89
Parts* 1.101 1.059
Hospitalització domiciliària 579 545
(*) Inclosos en les altes d'hospitalització
CIRURGIA 2014 2015
Intervencions programades 6.248 5.853
    Cirurgia convencional 1.987 1.947
    Cirurgia Major Ambulatòria 4.261 3.906
    Índex de substitució 68,19 66,74
Intervencions urgents 1.340 1.306
Cirurgia menor ambulatòria 3.188 3.284
URGÈNCIES  2014 2015
Urgències hospitalàries 23.289 23.350
Urgències ACUT 26.542 28.101
Urgències ingressades 6.933 6.976
Unitat d'Observació 2.163 2.112