Intermèdia i dependència

Mitjançant un conveni amb la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, el Consorci Hospitalari de Vic gestiona els recursos d'atenció intermèdia i a la dependència que aquesta centenària entitat té a la ciutat: l'Hospital de Manlleu, la Residència Aura i el centre de dia Josep Roqué i Castell. La cartera de serveis inclou:

  • Hospitalització de convalescència i llarga estada
  • Hospital de dia
  • Acolliment residencial per a persones grans
  • Centre de dia
  • Consultes externes
  • Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport
  • Atenció a la discapacitat i dependència contractada
ACTIVITAT INTERMÈDIA I DEPENDÈNCIA 2014 2015
HOSPITALITZACIÓ
Convalescència
Altes 634 558
Estades 17.339 15.013
Estada mitjana (dies) 27,35 26,91
Llarga estada
Altes 83 128
Estades 7.504 10.432
Estada mitjana (dies) 90,41 81,5
HOSPITAL DE DIA
Sessions realitzades 8.093 8.157
CONSULTA EXTERNA
Visites
• Consulta d'avaluació i seguiment 469 428
• Procés d'avaluació multidisciplinar 724 749
Valoracions
• Dependència 3.005 3.740
• Discapacitat 2.502 2.605
RESIDÈNCIA AURA
Estades 48.228 48.288
Usuaris 170 188
CENTRE DE DIA JOSEP ROQUÉ I CASTELL
Nombre d'usuaris 81 98
Gènere (% de dones) 52% 61%
Edat mitjana (homes) 82 83,1
Edat mitjana (dones) 85 83