Transferir coneixement

Els conceptes de docència, recerca i innovació estan fortament integrats en la missió del CHV, fins al punt que aquests àmbits, que s'engloben sota el paraigües de la Direcció de Transferència de Coneixement, constitueixen una de les grans línies del Pla Estratègic 2020, que guiarà el rumb de l'entitat durant els propers 5 anys.

L'any 2015, destaca l'acord de col·laboració amb la Fundació Hospital de la Santa Creu (FHSC) per compartir els diferents serveis de la Direcció de Transferència de Coneixement d'una manera integrada. Com a Hospital Universitari que som des de l'any 2014, enguany hem continuat desplegant el conveni amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la FHSC, i s'han convocat diferents places de professors per a la unitat docent compartida.

Jornades i congressos organitzats

Durant el 2015, s'han organitzat diferents jornades dirigides a professionals que han permès reunir a Vic a especialistes de tot Catalunya, amb el suport tècnic de la Fundació d'Osona per la Recerca i l'Educació Sanitàries (FORES).

 • II Jornada de Terciarisme en càncer digestiu
  20/02/2015 - Hospital Universitari de Vic - 35 assistents
 • XI Jornada de la Societat Catalana Cirurgia Major Ambulatòria
  27/02/2015 -  Recinte Firal del Sucre - 140 assistents
 • Up-date de Sòl Pelvià
  14/05/2015 - Seminari de Vic - 150 assistents
 • IV Jornada de Cures. "Continuïtat assistencial: lideratge infermer en la gestió de cures"
  27/05/2015 - Universitat de Vic - 60 assistents
 • XV Curs de Cardiologia per a metges d'Atenció Primària
  18/06/2015 - Universitat de Vic - 105 assistents
 • I Simposio sobre estudios poblacionales de Osteoporosis en España
  2/10/2015 - Hospital Universitari de Vic - 30 assistents
 • Jornada de treball sobre la prescripció d'oxigenoteràpia domiciliària amb finalitats pal·liatives
  29/04/2015 - Seminari de Vic - 30 assistents
 • Curs d'actualització en el maneig dels pacients amb MPOC: l'òptica de l'hospital
  29/10/2015 Hospital Universitari de Vic

Exportant coneixement a Brasil

Dins l'acord de col·laboració amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya per a la realització de consultories en el camp de la salut, s'ha signat un conveni per dur a terme un nou projecte a Brasil en l'àmbit de la gestió de clients. En paral·lel, s'han desenvolupat i implantat els dispositius de gestió en l'àmbit de l'EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) i dels hospitals universitaris federals. El president de l'EBSERH i cinc representants de l'Hospital Universitario Santa María de Río Grande han visitat el CHV per conèixer de primera mà el model sanitari català.

També a nivell internacional, en el marc de l'IFIC Tour (International Foundation in Integrated Care), hem rebut conjuntament amb la Fundació Hospital de la Santa Creu a vuit professionals de la salut de diferents nacionalitats.