Promoció de la salut

El Consorci i els seus professionals constitueixen un vehicle òptim per a la difusió d'hàbits saludables entre la població general. Des de l'any 2012, formem part de la Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut, integrada en la xarxa internacional Health Promoting Hospitals. Aquest 2015, el CHV ha participat activament en els grups de treball d'Alfabetització per a la salut  (Health Literacy), enguany centrat en desenvolupar i revisar els fulls informatius dirigits a pacients per millorar-ne la comprensibilitat i la lectura fàcil, i en els grups de Salut laboral i d'Estàndards de promoció de la salut. A més, el 29 d'octubre, l'Hospital Universitari de Vic va acollir la Jornada d'Experiències de la Xarxa HPH amb l'objectiu de compartir els diferents models organitzatius i el grau d'implantació de la promoció de la salut a les organitzacions que formen part de la xarxa.

Difonent la salut a Osona

El Grup de Prevenció i Promoció de la Salut (PiPS) del Consorci assessora l'organització en aquest tipus d'activitats. El grup treballa en coordinació amb la Comissió de Salut Pública d'Osona i amb la Comissió Territorial de Promoció de la Salut i Prevenció de la Malaltia, que gestiona el portal de salut Allloro. Entre ales iniciatives, aquest any s'ha dut a terme el projecte Flors saludables, dirigit a la sensibilització i millora d'hàbits de vida saludables.

Entre les iniciatives i línies d'actuació que hem impulsat destaquen també:

  • Línia materno-infantil: missatges de salut i de promoció de l'alletament matern.
  • Salut mental: prevenció dels suïcidis, drogues i xerrades a les escoles.
  • Detecció de grups vulnerables a l'ingrés amb l'objectiu d'establir accions de millora i coordinació amb l'atenció primària social.
  • Desenvolupament del Pla d'actuació per onada de calor, d'acord amb les directrius del Departament de Salut.
  • Campanyes internes pels dies mundials de la no-violència, la seguretat laboral, el rentat de mans i la prevenció d'infeccions i de l'ús prudent dels antibiòtics.
  • Sessió a l'HUV sobre salut i medi ambient, a càrrec de la directora de Qualitat Ambiental de la Generalitat.
  • Campanya informativa de l'Associació Catalana d'Afectats de la Fibromiàlgia i Síndrome Fatiga Crònica al vestíbul de l'HUV.
  • Sessions d'educació sanitària a pacients i famílies a l'Hospital de Manlleu: alimentació, mobilització i prevenció de nafres, incontinència, com cuidar als cuidadors, etc.