Docència

Formació d'especialistes

54 metges i infermeres residents han cursat la seva formació al CHV, entre ells 19 de nova incorporació, i s'ha acceptat l'estada de 3 especialistes en formació procedents d'altres centres que han fet estades a Farmàcia i a Urologia. Enguany, també s'ha incorporat la primera promoció d'infermeres especialistes en formació de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària d'ACEBA, que s'ha unit a la promoció ja existent amb l'ICS.

Per ajudar a donar a conèixer el model de formació sanitària especialitzada del CHV, s'ha posat en marxa una campanya a les xarxes socials amb la creació del nou portal web Residents.Vic i del compte de Twitter @ResidentsCHV.

Per seguir ampliant l'oferta docent, s'han iniciat els tràmits amb el Ministeri de Sanitat per a l'acreditació de les unitats docents multiprofessionals de Geriatria, per formar especialistes en medicina i infermeria geriàtrica, i de Salut Mental, per formar infermers, psicòlegs i metges en aquesta especialitat.

ACTIVITAT DOCENT 2014 2015
Especialistes en formació*
Metges/esses interns residents (MIR) 47 50
Farmacèutics interns residents (FIR) 1 0
Llevadors/es internes residents (LLIR) 4 4
Infermers/res residents en AFiC (IIR) 2 5
(*) A 31 de desembre
Alumnat**
Universitat de Vic 178 199
Altres universitats 44 19
Departament d'Ensenyament 86 79
Altres alumnes de pregrau  31 12
Altres alumnes de postgrau 2 4
Satisfacció dels alumnes de pre i postgrau (sobre 10) 9.24 9
(**) Corresponent al curs 2014-2015

Professorat i grau

30 professors del CHV han mantingut la col·laboració com a docents amb la UVic-UCC, i 199 alumnes de pregrau de la UVic-UCC han fet estades docents als centres del CHV. Els estudiants de pregrau i postgrau han puntuat amb un 9 sobre 10 la qualitat docent del CHV. També s'ha mantingut la col·laboració amb la Universitat de Girona, amb 8 professors associats a la seva Facultat de Medicina, i un nou professional ha aconseguit l'acreditació de la seva activitat docent per l'ANECA.

En paral·lel a la docència universitària, els nostres professionals han participat com a ponents en 42 congressos i altres activitats de divulgació científica.

PROFESSORAT* 2014 2015
Professionals docents de la UVic 26 30
Professionals docents de la UdG 10 8
Professionals acreditats per a l'activitat docent 6 6
(*) Corresponent al curs 2014-2015