Recerca i innovació

Les Malalties cròniques, la Salut comunitària i les TIC són les tres línies prioritàries de recerca i innovació. La selecció dels projectes té en compte el seu impacte en l'avenç del coneixement, la capacitació i la presa de decisions informades, i els guanys a nivell de salut, de millora del sistema sanitari, econòmic i de prosperitat. Tota la recerca es considera multidisciplinària i compta amb el suport metodològic de la Unitat d'Epidemiologia Clínica i del Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC).

Recerca

A finals del 2015, el CHV té en actiu 42 projectes de recerca entre assajos clínics, estudis observacionals i altres projectes. Destaca la participació de 43 professionals en projectes sense finançament extern, un sistema que permet estructurar-los en la seva fase inicial per, posteriorment, participar en convocatòries competitives.

Els grups de recerca 'Epidemiologia de les fractures osteoporòtiques'; 'Salut mental i innovació social (SAMIS)'; 'Methodology, methods, models and health and social outcomes (M3O)' i 'Reparació i regeneració tissular (TR2lab) han desenvolupat diferents activitats de divulgació i recerca. Alhora, els professionals del CHV han presentat fins a 47 comunicacions i pòsters a congressos.

Durant l'any, 8 professionals han dirigit tesis a l'Escola de Doctorat de la UVic, 23 han estat realitzant la seva tesi doctoral -16 a la UVic i 7 en altres universitats-, mentre que dos professionals de Salut Mental i un de Cardiologia han obtingut el grau de doctor. En paral·lel, un professional ha aconseguit el reconeixement de la seva trajectòria de recerca (sexennis), i ja són cinc els professionals amb trams de recerca reconeguts.

ACTIVITATS DE RECERCA  2014 2015
Projectes en actiu 38 42
Assajos clínics 2 3
Estudis observacionals 12 11
Altres projectes de recerca 24 28
Altres indicadors    
Professionals que participen en projectes de recerca sense finançament extern 47 43
Sumatori del factor impacte de les publicacions 24,98 32,3
Publicacions en revistes especialitzades 20 18
Publicacions sorgides de col·laboracions amb projectes multicèntrics 4 1
(*) Total de projectes del CHV en actiu a 31 de desembre

Innovació

Aquest 2015, s'ha aprovat el Model d'innovació de CHV, inclòs dins del Pla Estratègic 2020 de l'entitat. En el decurs de l'any, s'ha mantingut la col·laboració amb la Direcció d'Innovació de l'Hospital Clínic per donar suport al desenvolupament de la innovació al CHV, i uns altres quatre convenis amb empreses i universitats per desenvolupar projectes en un context de partenariat. També hem participat en un grup de treball de la xarxa ITEMAS, la plataforma d'innovació en tecnologies mèdiques i sanitàries de l'Instituto de Salud Carlos III, de la que el CHV n'és membre col·laborador.