Proveïdors i subministrament

Per fer extensiu el compromís amb la responsabilitat social a tota la seva cadena de valor, el Consorci Hospitalari de Vic prioritza sempre que és possible la contractació d'empreses que comparteixen els seus mateixos valors i principis. Alhora, per contribuir al desenvolupament del seu territori d'influència, sempre que és possible es prioritza la contractació de proveïdors d'àmbit local. En aquesta línia, Serveis Auxiliars a la Sanitat (SAS, AIE), empresa participada pel Consorci i per altres entitats de l'àmbit de la salut, gestiona com a proveïdor local els serveis bàsics no assistencials com la neteja, la informàtica, el manteniment o la logística.

PROVEÏDORS 2014 2015
Despesa vinculada a empreses amb component social* 16,20% 15,45%
Percentatge de proveïdors d'Osona 25% 19,05%
Facturació de proveïdors d'Osona 22% 24,10%
Despesa en serveis prestats per centres especials de treball** 586.074€ 607.417€
(*) % de despesa lligada a contractes menors i procediments negociats establerts amb empreses amb component social, sobre el total del concepte, d'acord amb l'article 35 de la Llei 34/2002
(**) Facturació d'aquest servei al llarg de cada exercici

Cadena de subministrament

Per desenvolupar la seva activitat, el CHV compta amb més de 675 proveïdors, alguns dels quals cobreixen més d'un perfil de despesa i/o inversió. Més del 90% són de Barcelona i Madrid, on es localitzen les seus de la majoria de grans proveïdors sanitaris. Tanmateix, la despesa dins l'àmbit comarcal suposa un 24%, en bona part vinculada a l'empresa de serveis SAS i la resta bastant atomitzada en petits proveïdors.

La relació del CHV amb els proveïdors ve regulada per la Llei de contractes del sector públic que garanteix, entre d'altres, la pública concurrència i la transparència en les contractacions. Aquesta legislació, unida a la tendència cada cop més consolidada a fer compres agregades en el sector sanitari català, dificulta aplicar polítiques de compres a nivell institucional.
 
Durant el passat exercici, s'ha dut a terme la migració a l'aplicatiu SAP en l'àmbit logístic i financer, i s'està consolidant per tal de disposar del potencial que ofereix l'eina. Alhora, s'ha posat en marxa un pla d'acció a nivell de contractacions administratives per millorar la cobertura i eficàcia d'aquesta funció.
 
Des de la visió estratègica, el Consorci, com a soci significatiu de l'empresa SAS, està promovent el creixement i la cobertura de serveis d'aquest proveïdor en l'àmbit comarcal i supracomarcal per a empreses del sector Salut. L'objectiu és millorar el servei i capturar sinèrgies, quan sigui possible, per transferir-les als socis-clients.

TIPUS DE PROVEÏDORS Número Despesa
Consumibles 475 22,4 M€
Serveis 260 14 M€
Inversió/equipaments 95 2 M€