Consum de recursos

Consum d'aigua

Tots els centres del CHV s'abasteixen d'aigua procedent de la xarxa pública de subministrament. Tanmateix, l'Hospital Universitari de Vic disposa d'un sistema per reutilitzar l'aigua potable d'hemodiàlisi, que aquest 2015 ha permès recuperar un volum de 4.100 metres cúbics.

Consum de paper

Enguany, s'ha començat a elaborar un Pla estratègic de reducció de paper. Les diferents àrees i departaments s'han classificat segons el volum de paper que utilitzen i, en una primera fase, s'han estudiat els principals consumidors -més de 50.000 paquets DIN A4 anuals-. A partir de l'anàlisi dels resultats, s'han establert un seguit d'accions concretes que han de contribuir a reduir-lo, tals com mesures de conscienciació al personal, adequació dels recursos tècnics i inversions a futur.

La conscienciació i l'esforç col·lectiu per fer un bon ús del paper ens ha permès seguir limitant el consum de paper: el 2015 s'ha reduït en 1,92 tones respecte l'any anterior.

CONSUM DE RECURSOS 2014 2015
Consum d'aigua
Consum total (m3) 46.451 47.758
Consum per superfície (m3/m2 construïts) 0,83 0,85
Consum de paper
Consum total (tones) 25,4 23,48
Percentatge de paper FSC sobre el total 55,50% 57,10%
Percentatge de paper reciclat sobre el total 25,30% 26,30%