Igualtat i conciliació

Igualtat d'oportunitats

La igualtat d'oportunitats i la no discriminació són compromisos que el CHV té totalment incorporats en la seva gestió: tota selecció, promoció o retribució sempre es fa seguint aquests principis. La participació femenina en els òrgans de gestió és paritària, doncs la meitat dels càrrecs del Comitè de Direcció estan ocupats per dones.

Conciliació

La política de conciliació es promou entre els professionals amb mesures com la reducció de la jornada per embaràs amb el 100% del sou garantit. Durant el 2015, s'han produït 36 baixes per maternitat i 9 per paternitat, a més de 3 excedències. Totes elles es reincorporaran al mateix lloc de treball que ocupaven abans del premís.

Organització del treball

Aquest any, s'han iniciat converses amb els representants dels treballadors per assolir un acord que permeti millorar l'organització del treball dels professionals de cures, una de les principals reivindicacions laborals. En concret, s'ha incidit en incrementar el percentatge de jornada planificat en calendari d'alguns col·lectius professionals i unitats/serveis concrets, per tal d'oferir una major estabilitat en els horaris i dies de treball.

 • BENEFICIS I AVANTATGES SOCIALS
 • Servei de menjador / cafeteria subvencionat (gratuït als professionals de guàrdia o jornada superior a 12 hores).
 • Aparcament d'ús exclusiu subvencionat (gratuït en els centres de Manlleu).
 • Descomptes a la botiga de l'HUV.
 • Descomptes en cafeteries i restaurants de Vic.
 • Descomptes en matrícules, serveis i activitats de la UVic, la UOC i la Universitat Ramon Llull.
 • Acreditació de competències i assessorament per a la preparació de proves d'accés.
 • Subscripció a les bases de dades científiques i documentals de la xarxa RIMA.
 • Llits d'acompanyament.
 • Consulta pediàtrica per a fills dels treballadors.
 • Suport a la recerca d'habitatge de lloguer.
 • Reducció de la jornada per embaràs amb el 100% del sou garantit.
 • Descompte en donar d'alta una línia dual.
 • Tarifes especials als balnearis de l'Associació Balneària.
 • Descomptes per la compra de fruita i verdura ecològica a La Tavella