Coordinació assistencial

Sistema amb visió comarcal

La coordinació assistencial i la visió comunitària en un marc d'atenció centrada en el pacient continuen sent elements claus per millorar la qualitat de l'atenció del CHV. Mostra d'això, tres de les línies estratègiques de l'entitat s'orienten en aquest sentit:

  • Desenvolupar un model d'atenció orientat als pacients/ciutadans
  • Situar l'experiència del pacient/ciutadà com a centre de l'atenció
  • Evolucionar cap a una organització integrada de serveis de salut al territori

Un dels projectes més rellevants en què s'ha avançat és en la coordinació sanitària i social a nivell de territori. Enguany, s'ha treballat amb les àrees bàsiques socials de la comarca (Consell Comarcal, Mancomunitat de La Plana, Ajuntament de Vic i Ajuntament de Manlleu) per poder compartir dades sanitàries i socials en benefici d'una millor atenció als pacients més vulnerables. Un projecte que s'ha dut a terme en l'àmbit del SISO (Sistema Integrat de Salut d'Osona).

La creació i desenvolupament de rutes assistencials compartides entre els diferents proveïdors de la comarca també ha seguit sent un punt fort de la coordinació assistencial. A més de mantenir els objectius de les rutes engegades en anys anteriors, aquest 2015 s'ha iniciat l'elaboració de la ruta de la demència.

Consultes virtuals

Un altre projecte rellevant ha estat la implantació de les visites no presencials, basades en la comunicació i les consultes entre professionals de l'atenció primària i l'especialitzada. Durant el 2015, s'han realitzat 743 d'aquestes visites virtuals en les especialitats d'Endocrinologia, Cardiologia, Reumatologia, Pneumologia, Digestiu, Nefrologia, Pediatria i Dermatologia. Aquest sistema, en el qual es preveu avançar encara més durant el 2016, evita que els pacients s'hagin de desplaçar, millora la coordinació i la resolució d'ambdós nivells assistencials, escurça el temps d'espera per accedir a les consultes i permet resoldre el seu problema de salut en el lloc més proper al domicili.

Aliances amb altres hospitals

La relació amb l'Hospital Clínic i l'Hospital de Sant Joan de Déu, com a hospitals de referència d'alta tecnologia, és una eina bàsica per millorar l'atenció dels pacients de la comarca. L'any 2015, en el marc de l'aliança amb el Clínic, hem arribat a un acord de col·laboració amb el Centre de Diagnòstic Biomèdic per potenciar l'activitat de Laboratori i d'Anatomia Patològica. Amb aquest mateix centre i amb els hospitals de Granollers, Mollet, Sant Celoni i Campdevànol, hem creat enguany l'Aliança de la C-17, un acord estratègic per abordar de manera conjunta i coordinada l'atenció als pacients amb càncer i potenciar la recerca i l'accés als tractaments més innovadors a nivell d'Onco-hematologia.

L'Aliança del Triangle amb els hospitals d'Olot i Campdevànol continua essent un element important de millora de la qualitat i la proximitat d'atenció a Osona, el Ripollès i la Garrotxa. L'any 2015, s'ha creat una direcció compartida d'Oftalmologia entre els tres hospitals i s'ha consolidat la Unitat Territorial de Farmàcia Vic-Campdevànol, sumant-hi l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic. Amb aquestes, actualment ja són set les especialitats en què compartim recursos i coneixement entre els hospitals de les tres comarques.

Projectes interdisciplinaris

A nivell intern, el CHV té desenvolupats diferents processos assistencials orientats a garantir i millorar la coordinació entre els seus professionals. En aquest sentit, s'han mantingut les línies de coordinació estable ja existents, així com els equips de treball conjunts amb altres institucions (Oftalmologia, Aparell locomotor, Pediatria, Ginecologia, Cures d'infermeria, Pacient crònic complex i Farmàcia, entre d'altres).