Presentació

Avaluar, diagnosticar i donar resposta. De la mateixa manera que cada dia atenem als nostres pacients, hem elaborat aquesta memòria parlant primer amb els qui sereu els seus destinataris: ciutadans, professionals, entitats... per conèixer-vos i saber què és el que més us interessa saber. Així, volem donar la millor resposta a les vostres expectatives amb una informació transparent, útil i pertinent, i presentar-vos-la de manera clara, ben contextualitzada i 100% accessible, gràcies a l'ús de les noves tecnologies web.

El resultat és aquesta Memòria 2015 on expliquem tot allò que fa la nostra entitat i el valor que aportem a la societat, i en què es donen la mà l'activitat assistencial, el coneixement i la responsabilitat social, els tres àmbits que defineixen en essència tot allò que és el Consorci Hospitalari de Vic.

Amb l'objectiu de millorar la qualitat en l'atenció i la continuïtat assistencial, durant l'any 2015 hem impulsat nous models d'atenció i de coordinació a nivell comarcal i territorial. Gràcies a l'aposta per la cirurgia mínimament invasiva i els programes innovadors per accelerar la recuperació dels pacients, hem superat el llindar de les 18.000 altes d'aguts (un 8,8% més que l'any anterior), amb una estada mitjana inferior als 5 dies. Alhora, hem destinat els beneficis generats per l'activitat no pública a reduir les llistes d'espera, el que ens ha permès dur a terme més de 400 operacions extra.

L'experiència del ciutadà/pacient és un pilar bàsic de l'atenció. En aquest sentit, hem treballat per oferir una atenció que tingui en compte les circumstàncies, preferències, necessitats i valors particulars de cada persona, i, alhora, per apoderar els pacients perquè participin en les decisions i en la seva autocura.

A nivell de coneixement, durant el 2015 hem aprofundit en la integració i interacció entre els vessants assistencial i acadèmic, a través de la nostra recent estrenada condició d'Hospital Universitari, en conveni amb la UVic-UCC.

En el vessant econòmic, ens hem centrat en optimitzar els recursos per garantir la sostenibilitat i l'autonomia de gestió, impulsant nous acords amb altres entitats del territori i amb l'Hospital Clínic  per millorar l'eficiència i la coordinació en la prestació de serveis. El bon ús dels recursos també ha guiat els nostres esforços mediambientals, en especial al voltant de l'ús energies renovables, la reducció del consum energètic i de paper i la correcta gestió dels residus.

En l'àmbit de les persones, hem incrementat un 3% la plantilla mitjana, consolidant el Sistema de Gestió per Competències per impulsar el creixement dels nostres professionals, i hem dut a terme una enquesta de clima laboral per conèixer el seu grau de satisfacció i poder impulsar accions de millora.

La nostra relació amb la comunitat, tradicionalment molt intensa, ens ha dut a col·laborar amb una desena d'associacions de malalts i en els projectes de cooperació de nou organitzacions humanitàries i entitats. Destaca el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte, que hem engegat a la comarca gràcies a la col·laboració del Rotary Club i d'Osona Contra el Càncer, i en el que han participat 7.600 osonencs.

Volem acabar amb un "moltes gràcies", dirigit als nostres professionals. El seu compromís, implicació i capacitat de superació està darrere de cada xifra, de cada nova iniciativa que us presentem en aquesta Memòria. I cadascuna d'aquestes xifres és una història personal, un pacient, que també us dóna les gràcies.