Les persones

PATRONAT
Presidenta Anna Erra i Solà
Vicepresident Josep Maria Arimany i Manso
Vocals Joan Mir i Tubau
Hipòlit Serra i Rodríguez
Àlex Fernández
Dani Pérez
Robert Villaescusa i Saiz
Estíbaliz Pous
Anna Ma. Carbonell i Mas
Jordi Soler Targarona
Joan Ballana Gonzàlez
COMITÈ DIRECTIU
Director Gerent Jordi Roca i Casas
Director Assistencial Joan Espaulella i Panicot
Director Econòmic i Administratiu Josep Carbonell i Lera
Directora de Cures Marta Ferrer i Solà
Directora de la Residència i CdD El Nadal Montse Blasco i Rovira
Directora de Gestió de Serveis Eva Torrejón i Bernardo