El Nadal

Inaugurat l'octubre de 2009, és el principal equipament de serveis per a la gent gran amb dependència d'Osona. El centre disposa de serveis mèdics, infermeria, psicologia, fisioteràpia, teràpia ocupacional, farmàcia, activitats socioculturals, podologia, perruqueria, serveis religiosos, bugaderia, biblioteca i cafeteria/restaurant.

  2016 2017
RESIDÈNCIA
Ingressos 51 75
Usuaris atesos 190 204
Ocupació 98,6% 97,1%
Nivell de dependència dels residents
  Sense grau 0,0% 5%
  Grau I 9,6% 4%
  Grau II 47,8% 51%
  Grau III 42,6% 40%
Llista d'espera de les places públiques
Llista d’espera 293 304
Temps d’espera (mesos) 25 25-27
CENTRE DE DIA
Ingressos 9 16
Usuaris atesos 27 33
Ocupació 42,0% 39,2%