Qualitat

A través de la Unitat d'Atenció al Ciutadà, analitzem les enquestes de satisfacció del CatSalut i els suggeriments / reclamacions per poder orientar les nostres polítiques de millora. Alhora, duem a terme altres enquestes específiques i grups focals per conèixer l’experiència de pacients i familiars, els seus valors i creences, o les seves preferències i necessitats particulars.

AVALUACIONS QUALITATIVES* Hospital Catalunya
Grau de satisfacció (sobre 10) 8,81 8,4
Fidelitat 93% 91%
Sensació d’estar en bones mans 98% 97%
(*) Resultats de les enquestes de satisfacció del CatSalut 2016 (darrera dada disponible)

Altres avaluacions de l’experiència del pacient realitzades a títol intern:

  • Grup focal amb persones ateses al Programa de Ferides Cròniques
  • Entrevistes a pacients i familiars atesos pels l’Equips d’Atenció Integral Ambulatòria (EAIA)
RECLAMACIONS* 2015 2016 2017
Hospital (internament) 0,34 0,56 0,48
El Nadal (residència) 0,52 1,5 1,5
F. Gallifa SHV (residència) 1,85 1,7 1,7
SAIAR Folgueroles (Saiar) 0 0 0
(*) Percentual sobre usuaris atesos