Fundació Gallifa

Gestionat per la FHSC des de l'any 2009, és un centre de titularitat de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà que ofereix tots els serveis propis d'un equipament assistit. Al març de 2015, es va inaugurar la renovació i ampliació de les instal·lacions, que van permetre incrementar de 22 a 42 les places de residència i d'11 a 40 les de centre de dia.

  2016 2017
RESIDÈNCIA
Ingressos 16 10
Usuaris atesos 57 54
Ocupació 99% 99%
Nivell de dependència dels residents
  Sense grau 14% 18,5%
  Grau I 1,8% 5,5%
  Grau II 40,3% 33,3%
  Grau III 43,9% 42,7%
Llista d'espera de les places públiques
Llista d’espera 37 29
Temps d’espera (mesos) -- 22
CENTRE DE DIA
Ingressos 9 11
Usuaris atesos 13 11
Ocupació 25% 43,90%
MENJADOR SOCIAL
Usuaris atesos 5 6
Àpats 1.471 1.883