Equip humà i formació

La plantilla de la Fundació ha augmentat enguany en 11 persones, el que suposa un 4% més de personal que l’any anterior i el tercer exercici consecutiu en què creix de forma sostinguda el nostre equip humà. A més, com a exemple de la nostra aposta pel desenvolupament professional i l'actualització de coneixements, vora la meitat del personal ha participat al llarg del 2017 en activitats formatives.

EQUIP HUMÀ 2014 2015 2016 2017
Hospital 115 121 121 122
El Nadal 114 132 146 156
TOTAL 229 253 267 278
PERFIL PROFESSIONAL Assistencials No assistencials Global
Llicenciats 19 1 20
Diplomats 74 7 81
Grau mitjà 132 6 138
Sense titulació 4 34 38
TOTAL 229 49 278
PLA DE FORMACIÓ 2016 2017
Participants (persones individuals) 153 125
Percentatge de la plantilla 57% 45%
TOTAL d’alumnes 283 236
QUI HA FET FORMACIÓ?
Infermeres 50 Metges 10 Directius 6
Auxiliars 22 Psicòlegs 8 Altres 13
Gerocultores 91 Terapeutes ocupacionals 8    
Fisioterapeutes 16 Treballadores socials 12 TOTAL 125