Atenció comunitària a domicili

En el marc del Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) i d’Hospitalització Domiciliària (HD), desenvolupem cinc tipus de programes d’atenció i seguiment de pacients al seu domicili. Enguany, s'ha reduït lleugerament el volum d’aquest tipus d’activitat, en especial en l’àmbit de l'hospitalització domiciliària.

PADES 2016 2017
TOTAL PROGRAMES
Altes 738 703
Pacients atesos 819 746
Visites 6.883 6.242
Rati de visites 8,4 8,4
GERIATRIA
Altes 28 29
Pacients atesos 35 34
Visites 289 243
Rati de visites 8,2 7,1
PAL·LIATIUS
Altes 97 104
Pacients atesos 107 113
Visites 488 476
Rati de visites 4,56 4,2
CURES D’INFERMERIA
Altes 62 66
Pacients atesos 108 80
Visites 596 649
Rati de visites 7,5 8,1
GESTIÓ DE CASOS
Altes 15 10
Pacients atesos 15 15
Visites 15 12
Rati de visites 1 1
HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA
Altes 536 494
Pacients atesos 554 504
Visites 5.495 4.862
Rati de visites 9,91 9,64