Divulgació

La participació dels professionals de la FHSC en congressos i jornades científiques és una font de transferència de coneixement, tant per exportar i difondre la nostra experiència com per aprendre de la d’altres centres i institucions. Així mateix, també acollim la visita de delegacions d’experts, tant de Catalunya com d’altres països, per mostrar-los in situ els nostres models de treball.

Participació en congressos i jornades

22 ponències

 • UpDate en Geriatria. 3a edició. (2)
 • I Jornades AP del Ripollès. (1)
 • Societat Catalana de Gestió Sanitària - ACMCB. (1)
 • Vic Ciutat Cuidadora. (2)
 • I Jornada de treball social PSMAR: eines per l'abordatge de la complexitat. (1)
 • Jornada Atenció a les ferides cròniques. (3)
 • Jornades Atenció ala Complexitat.  Lleida (1)
 • Congreso Sociedad Vasca de Geriatria. Vitòria (1)
 • Congrés EACP. Madrid. (1)
 • I Congrés de l'Acció Social. Vic. (1)
 • XXXV Congreso SECA (S. Española Calidad Asistencial) (1)
 • 59 Congreso Sociedad Española Geriatria y Gerontologia. Valladolid.  (1)
 • Jornades ACP Bages- Residència  Montblanc: (1)
 • Congrés Societat Italiana de CP. Bolonya. (1)
 • Jornada  de Polifarmàcia. (4)

5 comunicacions i pòsters

 • I Congrés del Consejo Internacional de Enfermeras (2)
 • 59 Congreso Sociedad Española Geriatria y Gerontologia. Valladolid. (1)
 • XXIX Congreso Nacional de Enfermería Vascular y  Heridas. Gijón. (2)