Atenció a la dependència

El Nadal, Serveis per a la Gent Gran és la marca que engloba els serveis socials d'atenció a la dependència de la Fundació. El componen una sèrie de residències, centres de dia i altres dispositius, tant públics com privats, propis o aliens, que tenen per objectiu comú atendre a persones grans amb dependència configurant entre tots una plataforma assistencial de serveis. Tots ells reben suport en l'atenció als problemes de salut dels seus usuaris per part de l'Hospital Universitari de la Santa Creu.

Més usuaris i més activitat

El nombre d'usuaris tant de les residències com dels centres de dia que gestiona la Fundació s'ha incrementat enguany un 4,4%, en especial per l'important augment en el nombre de persones ateses a El Nadal. Així mateix, també han augmentat un 11,4% el nombre d'àpats que ofereixen els menjadors socials. L'índex d'ocupació de les residències ha fregat el 100%.

Atenció personalitzada i de qualitat

A través d'una sèrie de programes, sempre orientats a la continuïtat de serveis, es busca proveir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d'atenció de l'usuari en cada moment. La finalitat és mantenir la seva autonomia personal i garantir una atenció personalitzada i de qualitat, d'acord amb les seves necessitats.