Hospitalització

Les dades consoliden el canvi de tendència pel que fa la modificació del flux de pacients i les taxes d'hospitalització a aguts de les persones grans amb necessitats complexes i malalties avançades. Durant el 2017, el 42% dels ingressos provenen de la comunitat i urgències. Alhora, s'avança cap a un model d'atenció compartida i integrada entre les diferents institucions sanitàries i socials del territori.

HOSPITALITZACIÓ 2016 2017
TOTAL
Altes 1.421 1.448
Pacients atesos 1.499 1.527
Estades 31.345 32.781
Estada mitjana (dies) 22,08 20,9
Mitjana de llits ocupats 89,9% 89,8%
Trasllats a aguts 7,4% 8,4%
SUBAGUTS
Altes 212 210
Pacients atesos 218 211
Estades 2.054 1.742
Estada mitjana 8 6,84
CONVALESCÈNCIA
Altes 803 898
Pacients atesos 848 961
Estades 22.004 23.507
Estada mitjana 26,8 24,23
CURES PAL·LIATIVES
Altes 385 328
Pacients atesos 410 343
Estades 7.363 5.865
Estada mitjana 17,8 16,25
LLARGA ESTADA
Altes 19 8
Pacients atesos 23 12
Estades 1.457 1.449
Estada mitjana 86,6 196