Docència

La FHSC vol ser un centre de referència de coneixement, per la qual cosa desenvolupa línies de recerca, docència i innovació en els àmbits de l'envelliment, la geriatria i les cures pal·liatives. La condició d'hospital universitari, en conveni amb el Consorci Hospitalari de Vic i la Universitat de Vic, és un engranatge clau d'aquesta aposta.

DOCÈNCIA 2016 2017
Activitats docents 23 26
Alumnes en pràctiques
(Pregrau i cicles formatius)
76 119
ESPECIALISTES EN FORMACIÓ
MIR Geriatria 7 7
MIR Altres 5 5
Altres postgrau 3 3
Total 15 15
DOCTORAT
Nous doctors 0 2
Doctorands 3 2
DOCENTS UNIVERSITARIS    
U. de Girona (F. Medicina) 2 2
UVic-UCC 7 7
Total 9 9
Altres: 20 infermeres han realitzat pràctiques professionals a la Unitat de Ferides
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES EN PRÀCTIQUES
  HUSC El Nadal
Universitat de Vic 72 26
IES (Vic i Manlleu) 6 5
Certificació professional - 10
TOTAL 78 41
119