Recerca

Un bon nombre dels nostres professionals són referents en àmbits com la Geriatria, les Cures Pal·liatives o la cura de ferides, i, en paral·lel a l’activitat assistencial, desenvolupen una intensa activitat investigadora. Enguany, s’han publicat 10 articles en prestigioses revistes científiques, 3 projectes de recerca han obtingut finançament en convocatòries competitives i uns altres 3 han estat guardonats amb premis o beques. Alhora, dos nous professionals han obtingut el títol de doctor i dos més estan realitzant la tesi.

Articles científics publicats

 • BMJ (1)
  Palliative care from diagnosis to death.
 • Atención Primaria(1)
  Traduccion y adaptación transcultural al español del cuestionario ARMS para la medida de la adherencia en pacientes pluripatológicos.
 • European Journal Clinic Pharmacology (1)
  Adverse drug events in patients with advanced chronic conditions who have a prognosis of limited life expectancy at hospital admission.
 • International Journal of Clinical Pharmacy (1)
  Potentially inappropriate medication at hospital admission.
 • Journal of wound care (1)
  Hydrosurgery as a safe and efficient debridement method in a clinical wound unit.
 • Revista Española de Geriatria y Gerontologia (5)
  En busca de respuestas al reto de la complejidad clínica en el siglo XXI: a propósito de los índices de fragilidad.
  Índice frágil-VIG: diseno y evaluación de un índice de fragilidad basado en la Valoración  Integral Geriátrica.
  La geriatría ante el reto de construir un nuevo relato de futuro.
  Modelo de prescripción centrado en la persona para mejorar la adecuación y adherencia terapéutica en los pacientes con multimorbilidad.
  Paciente con deterioro cognitivo y caídas en una consulta de psicogeriatría.

Premis a la recerca

 • Beques d’investigació Hestia 2017
  Avaluació de l'ús del grau de fragilitat com a possible marcador de la capacitat de regeneració tissular en gent gran. Universitat Internacional Catalunya
 • Premi Infermeria i Societat a la Bona Pràctica
  Reconeixement a la bona pràctica en l'atenció integral, transversal i centrada en el pacient geriàtric. COIB - Fundació Infermeria i Societat
 • VII Premi d'Infermeria Osona contra el càncer
  Ús del Bladder Scan en pacients amb malaltia oncològica avançada per evitar sondatge vesical.

Projectes multicèntrics

A nivell de la Fundació, aquest 2017 també hem de destacar la participació en el projecte europeu SUSTAIN sobre atenció integrada a gent gran, promogut per l'AQUAS, on liderem el grup de treball dedicat a avaluar i millorar l'atenció al pacient crònic complex, amb malaltia crònica avançada i geriàtric.