El repte d'atendre, més i millor, l'envelliment i la cronicitat

La Fundació fa una aposta de futur amb un gran esforç d'inversió per millorar el servei a les persones i potenciar la seva activitat

Us presentem la Memòria d'activitat i balanç social 2019 de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic. L'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic (HUSC) ha completat el 2019 les obres d'ampliació i modernització de les seves instal·lacions, uns treballs que van començar el 2016 i que han culminat amb l'estrena dels nous espais d'atenció ambulatòria i rehabilitació, que han suposat una inversió de 6,4 milions d'euros.

L'estrena dels nous equipaments s'ha fet de manera progressiva fins que a finals de setembre de 2019 les instal·lacions ja estaven del tot operatives. En total es va construir sobre 6.000 m2 de superfície, 2.230 m2 dels quals són de reforma i ampliació de l'àrea assistencial.

A més de donar una imatge renovada, les noves instal·lacions representen una gran aposta pel desenvolupament de l'àmbit ambulatori dins la cartera de serveis de l'atenció intermèdia. Amb aquesta aposta, no tan sols es pretén millorar el servei al ciutadà i les condicions de treball dels professionals, sinó sobretot encarar nous reptes de futur relacionats amb el foment de l'atenció ambulatòria davant l'increment de necessitats derivades de l'envelliment de la població i de l'augment de persones amb fragilitat moderada i avançada.

Així mateix, la posada en marxa de l'Àrea de Rehabilitació suposa un pas endavant cap a un model integrat, assistencial i docent en l'àmbit de la rehabilitació a la comarca d'Osona. La unitat ambulatòria de rehabilitació, ubicada a l'Hospital Universitari de la Santa Creu i gestionada pel Consorci Hospitalari de Vic, dona cobertura a les necessitats dels pacients de Vic i tot Osona Sud.

Per últim, la reforma ha inclòs la urbanització de l'entorn i un parc públic urbà de més de 5.000 m2 que ha suposat una gran millora urbanística per al barri, i la construcció de l'aparcament públic soterrat ha facilitat els accessos al recinte.

Pel que fa a l'activitat assistencial, continua una lleugera tendència a la baixa en la rotació de pacients ingressats a l'hospital -per increment de la seva complexitat i dependència- així com també dels atesos a domicili, mentre que incrementa el volum de persones ateses de forma ambulatòria. En l'àmbit social d'atenció a la dependència, destaca l'increment d'activitat als centres de dia. S'han assolit el 82,2% dels objectius d'activitat, qualitat i eficiència a l'HUSC i el 95,3% a El Nadal-Serveis per a la Gent Gran.

L'organització continua apostant de forma estratègica pel desenvolupament del model d'Atenció Centrada en la Persona -per garantir els drets de les persones usuàries i afavorir i incentivar la seva participació i implicació en la presa de decisions- i pels processos de millora contínua de la qualitat i la seguretat de les persones usuàries. En aquest sentit, l'HUSC ha estat reconegut amb la màxima distinció estatal en el tractament d'úlceres i és el segon hospital de Catalunya i el tercer de l'estat en assolir aquesta distinció.

La plantilla de professionals ha estat molt estable pel que fa al nombre de persones contractades i ha millorat lleugerament el nivell d'absentisme, que continua essent però superior a l'habitual.

En l'aposta estratègica de la institució per ser referència docent i de recerca destaca enguany la posada en marxa de la Unitat Docent Territorial de Vic -que ha suposat l'inici de pràctiques d'alumnes de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya-, l'acreditació de l'Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria del CHV i la FHSC per a formar infermeres especialistes en Geriatria i haver aconseguit finançament extern competitiu per a dos projectes de recerca en el marc del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2019.

Des de la perspectiva econòmica, la institució va tancar l'any amb un resultat econòmic de l'activitat ordinària negatiu, perquè els ingressos rebuts per a l'activitat assistencial van ser inferiors a les despeses acumulades en l'activitat. El resultat econòmic total de l'explotació no es va poder equilibrar amb els resultats extraordinaris de la gestió del patrimoni. Tant des del sector públic de salut com des de l’àmbit d'atenció a la dependència, ens fem ressò un any més de la problemàtica pel que fa a la sostenibilitat d’aquests sectors així com també a l'increment de la pressió financera pel seu infrafinançament.

Per acabar, volem recordar, una vegades més, que les persones i la capacitat de treball en equip són un dels grans pilars de la Fundació. Gràcies doncs a totes elles per la seva dedicació, el seu compromís i pels resultats assolits l'any 2019.