Docència

La FHSC vol ser un centre de referència de coneixement, per la qual cosa desenvolupa línies de recerca, docència i innovació en els àmbits de l'envelliment, la geriatria i les cures pal·liatives. La condició d'hospital universitari, en conveni amb el Consorci Hospitalari de Vic i la Universitat de Vic, és un engranatge clau d'aquesta aposta.

DOCÈNCIA 2017 2018 2019
Activitats docents* 26 24 21
Alumnes en pràctiques
(Pregrau i cicles formatius)
119 119 116
ESPECIALISTES EN FORMACIÓ
MIR Geriatria 7 8 8
MIR Altres 5 4 3
Altres postgrau 3 2 2
Total 15 14 13
DOCTORAT
Nous doctors 2 1 -
Doctorands 2 1 2
DOCENTS UNIVERSITARIS      
U. de Girona (F. Medicina) 2 2 2
UVic-UCC 7 12 10
Total 9 14 12
Altres: 10 infermeres han realitzat pràctiques professionals a la Unitat de Ferides.
(*) Participacions al Màster de Cures Pal·liatives (5), al Màster en Atenció Integral Centrada en la Persona (6), i en cursos i sessions en altres centres (10).
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES EN PRÀCTIQUES
Curs 2018-2019 HUSC El Nadal
Universitat de Vic 69 25
IES (Vic i Manlleu) 6 5
Certificació professional - 9
Altres - -
TOTAL 75 39
114

34 alumnes de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC van fer estades a l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic. 4 alumnes de tercer curs de Medicina van fer les pràctiques generalistes.