SAIAR Folgueroles

El Servei d'Atenció Integral a la gent gran en l'Àmbit Rural (SAIAR) de l'Ajuntament de Folgueroles atén a les persones grans en el seu entorn habitual, fet que facilita una assistència ambulatòria, de forma continuada i integral, d'acord amb les seves necessitats. Aquest 2019 ha disminuit lleugerament el nombre d’usuaris atesos, tot mantenint els alts nivells d’ocupació. La reducció a la meitat en el nombre d’usuaris atesos al servei de menjador social ha suposat també una caiguda notable en el nombre d’àpats que es van servir.

  2017 2018 2019
ATENCIÓ DIÜRNA
Ingressos 5 9 3
Usuaris atesos 20 23 21
Ocupació 100,8% 111,5% 123,2%
MENJADOR SOCIAL
Usuaris atesos 7 6 3
Àpats 818 579 343