El Nadal

La Residència i Centre de dia El Nadal és el principal equipament de serveis per a la gent gran amb dependència d'Osona. Aquest 2019, el centre ha augmentat el nombre d’usuaris atesos en l’àmbit residencial, on s’ha incrementat el grau de dependència dels seus residents. Pel que fa a l’activitat del Centre de dia, continua la tendència a l’alça, amb un augment significatiu tant en en el nombre d’usuaris atesos com en la seva ocupació.

El Nadal ha continuat un any més amb la implantació del Model d'Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP) amb l’objectiu de garantir els drets de les persones usuàries i afavorir la seva implicació en la presa de decisions. L’AICP requereix importants canvis tant a nivell organitzatiu com d’espais, per això s’està desenvolupant de forma progressiva de forma que permeti assolir els resultats esperats alhora que garantim la sostenibilitat econòmica.

  2017 2018 2019
RESIDÈNCIA
Ingressos 75 47 45
Usuaris atesos 204 177 186
Ocupació 97,1% 98,4% 98,3%
Nivell de dependència dels residents
  Sense grau 5% 0,7% 0,5%
  Grau I 4% 5,1% 2,4%
  Grau II 51% 56,4% 62,6%
  Grau III 40% 37,8% 34,5%
Llista d'espera de les places públiques
Llista d’espera 304 246 253
Temps d’espera (mesos) 25-27 21 21
CENTRE DE DIA
Ingressos 16 20 20
Usuaris atesos 33 40 45
Ocupació 39,2% 52,2% 64,6%